UAB ''DRUSVILMA'' įmonės pašto ir pasiuntinių paslaugų teikimo taisyklės


1. UAB ''Drusvilma'' įmonės kodas 184590294, registracija V.Kudirkos 45, Druskininkai, buveinė Vytauto 27, Druskininkai teikia pasiuntinių pašto paslaugas Druskininkų savivaldybėje ir LR teritorijoje pagal leidimą 2003 m. kovo 25 d. Nr.45.

2. Vykdyti pasiuntinių pašto paslaugas Lietuvos Respublikoje, sudarant sutartis su įmonėmis, vykdančiomis šią veiklą ir turinčiomis tam skirtus leidimus.

3. Teikti pasiuntinių pašto paslaugas patvirtintais tarifais.

4. Priimti iš kliento siuntas pagal lydraštį, jas išrūšiuoti, pristatyti adresatams siuntėjo vardu, bei atlikti vieną už kitą visus susijusius su tuo formalumus.

5. Dirbti pagal aukščiausius etikos ir profesionalumo standartus, sukurti ir išlaikyti gerą reputaciją ir klientų pasitenkinimą.

6. Nedauginti jokių siuntos dokumentų, išlaikyti visas gautas viena iš kitos informacijos slaptumą, be raštiško kitos šalies leidimo neteikti informacijos tretiesiems asmenims.

7. Pristatyti siuntas per dvi darbo dienas, nuo siuntos gavimo dienos.

8. Visas siuntas gavėjams pristatyti pasirašytinai.

9. Siuntas įteikti asmeniui, jo mamai, tėvui, žmonai, vyrui, ne jauniasniam kaip 18 metų vaikui (jei gavėjas fizinis asmuo) arba įmonei ant siuntos nurodytu adresu.

10. Jeigu siuntos negalima įteikti, palikti adresatui pranešimą, kad jo vardu gauta siunta.

11. Jeigu siuntos neįmanoma pristatyti ( gavėjas atsisako priimti siuntą, gavėjas nerastas, nurodytu adresu negyvena ir pan.) siunta grąžinama klientui per septynias kalendorines dienas nuo siuntos gavimo dienos.

12. UAB''Drusvilma'' neatsako už siuntų pristatymą arba įsipareigojimų vykdymą, jei:

12.1 ant siuntos nurodytas neteisingas adresas,

12.2 gavėjas atsisako priimti siuntą,

12.3 gavėjas pakeitė savo buveinę,

12.4 juridinio asmens atstovas suklastojo parašą ir nenori priimti atsakomybės už pristatytą siuntą.

13. Kylantys ginčai tarp šalių yra sprendžiami šalių tarpusavio derybomis, atsižvelgiant į kliento pageidavimus bei pretenzijas. Šalims, nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami teisme.

14. Už siuntos praradimą dėl įmonės kaltės, įmonė privalo atlyginti klientui visus patirtus nuostolius, susijusius su siunta, kai visa tai suderinta ir apsvarstyta su klientu, per 10 dienų.

15. Siuntos surenkamos ir apiforminamos UAB''Drusvilma'' buveinėje, išrašant klientams atitinkamus dokumentus, kuriuose atsispindi siuntų kiekis, rūšis, kaina.

16. Siuntos pasirašytinai per pasiuntinį ar vairuotoją pristatomos klientui (adresatui arba įmonei, kuri pagal pasirašytą sutartį, vykdo siuntų pristatymą).

17. Reklaminiai, informaciniai spaudiniai platinami su klientu suderinus kainas.

18. Visos kitos papildomos paslaugos ( draugo pasveikinimas, dovanos pristatymas ir k.t.) yra aptariamos ir suderinamos su klientu, informuojant ir pateikiant atitinkamą dokumentą apie šios paslaugos įvykdymą.